dunya beyin gunu migren hastaliği ayvalik

Dünya Beyin Günü-Migren Hastalığı Anlatımı

Dünya Beyin Günü – Migren Hastalığı Anlatımı

Konuşmacı: Nöroloji Uzmanı Dr. Ceyda Hayretdağ

Tarih: 22 Temmuz 2019 – 13.00

Yer: İsmet İnönü Kültür Merkezi

Düzenleyen: Ayvalık Belediyesi Kültür İşler Müdürlüğü

 

Dünya Beyin Günü Nedir?

Dünya Nöroloji Federasyonu(WFN) tarafından 22 Temmuz tarihi “Dünya Beyin Günü” olarak kabul edilmiştir. WFN’nin misyonu, dünya çapında kaliteli nöroloji ve beyin sağlığını geliştirmektir.

Federasyon, Brüksel’de 1957’de ulusal nörolojik toplulukların birliği olarak kuruldu. Bugün WFN, dünyanın tüm bölgelerinde 120 profesyonel ulusal toplumu temsil ediyor ve her toplum kendi bireysel üye nörologlarını Federasyona kaydettiriyor. Her ulusal toplumdan biri olan delegeler, Federasyonun mütevelli heyeti ve memurlarını seçiyor.

WFN’de; eğitim, araştırma grupları, üyelik, yayınlar, finans ve kongre organizasyonu gibi belirli görevlerde yardım etmeyi amaçlayan komiteleri vardır. Bu komiteler dünyanın her yerinden üyelerden oluşur ve WFN’ye ihtiyaç ve faaliyetlerini yerine getirmek için çok önemli yardımlar sağlar.

Migren Hastalığı Nedir?

Migren yetişkinlerde iş gücü kaybına neden olan ve sık görülen kronik nörolojik hastalıklardan biridir. Dünya Sağlık Örgütü 2015 verilerine göre migren özürlülüğe yol açan tüm hastalıklar içerisinde 7. sırada yer almaktadır.

Ülkemizde migren prevalansı olarak iyi yapılandırılmış epidemiyolojik çalışmalarda kesin migren tanılı olguların sıklığı % 16.4, kronik migren sıklığı ise % 1.8 olarak bildirilmiştir. Migren hastaları ataklar sırasında fonksiyonelliğin ciddi düzeyde bozulması ve bazı tedavilerden beklendiği oranda fayda görmemeleri  nedeniyle pek çok tedavi yöntemlerine başvurmaktadırlar.

Multifaktöriyel bir zeminde gelişen bu kronik hastalıkta, tedavi başarısı her zaman istenilen düzeye ulaşamamaktadır. Uygulamaların istenilen düzeyde olmaması, başarısızlığı ya da yan etkisi nedeniyle etkin süre ve dozda kullanılmamış olması hastayı farklı uygulama ve tedavi seçeneklerine arayışa sürüklemektedir.

Son iki yılda migren ameliyatı konusunda  yapılmış plasebo ve migrenin klasik tedavileri ile karşılaştırmalı, etkinlik bildiren yeterli çalışma bulunmamaktadır. Varolan çalışmaların da bilimsel kalitesi sorgulanır durumdadır.

TC Sağlık Bakanlığının kararlarına referans teşkil eden ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) şu an için  migrenin tedavisinde cerrahi girişimlere yer vermemektedirler. Ayrıca Türk Nöroloji Derneği, Amerikan Nöroloji Akademisi (AAN)  ve Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN)  tarafından yayınlanan migren tedavi kılavuzlarında böyle bir tedavi seçeneği yer almamaktadır.

Yine kanıta dayalı tibbi bilgiler içeren internet veri tabanı, up-to-date içerisinde de  bu konu ile  ilgili olumlu bilgi yer almamaktadır. Sonuç olarak, migren tedavisinde migren ameliyatının etkin ve kabul edilebilir tedavi olduğunu gösterir hali hazırda yeterli ve kaliteli bilimsel veri yoktur.

Kaynak: https://www.noroloji.org.tr

Tarih

Tem 22 2019
Expired!

Zaman

13:00 - 15:00
Kategori