soylesi ayvalik tarihi uzerine notlar 1

Söyleşi – Antik Numismatik ve Ayvalık Bölgesi Sikkeleri

Söyleşi – Antik Numismatik ve Ayvalık Bölgesi Sikkeleri

Dr. Özkan ARIKANTÜRK

12.07.2019 – 19.00

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Salonu – Sabuncugil Eğitim Evi

Fevzi Paşa Vehbi Bey Mah. Atatürk Bul. 2.Sok. No:25 Ayvalık

Numismatik Nedir?

Numismatik teriminin kökeni “kanun” anlamına gelen Eski Yunanca nomos sözcüğüne dayanmaktadır. Nomos’tan türetilmiş ve sikke anlamına gelen nomisma kelimesi Latince’ye nummus olarak geçmiştir. Sikkenin değerinin kanunla güvence altına alındığı Aristoteles tarafından da vurgulanmaktadır. “(Sikke) Nomisma ismini taşır, çünkü doğal değil aksine kanuna ait bir nesnedir.” (Aristoteles, Nikomakhos Etikleri V,5).

Sikkelerle uğraşan bilim dalına numismatik, bu bilimle uğraşan kişilere ise numismat adı  verilir. Türkçe’ye Batı dillerinden numismatik olarak geçen bu kavramın yerine Osmanlıca meskukat (sikkenin çoğulu) sözcüğü de kullanılmaktadır.

“Sikke bilimi” olarak da bilinen Numismatik sikkenin her türü ve biçimiyle uğraşmaktadır. Bugün hala cebimizde taşıdığımız bozuk paralar da sikke sayıldığından, numismatik bilminin ilgi alanı icadından bugüne kadar oldukça geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır.

Sikkenin Tanımı ve İcadı

Sikke; ağırlığı ve metali ayarlanmış üzerinde kendisini basıp tedavüle sokan ve istendiğinde tekrar geri almayı garanti eden otoritenin/devletin arma veya işaretini taşıyan ve ödeme aracı olarak kullanılan yuvarlak, ufak metal parçasıdır.

Sikke ekonomik değerinin yanı sıra Eskiçağ’ın önemli bir iletişim aracıdır. Gazete, internet ve diğer iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde hangi imparatorun başa geçtiği, kralın kim olduğu ve neye benzediği, kraliçenin saç tuvaleti, yeni yapılan binalar, köprüler, tapınaklar vs. gibi bilgiler insanlar tarafından sikkeler yoluyla öğrenilirdi. Sikkenin asıl anlamının ötesinde çok daha farklı ve önemli görevleri vardı.

Tarih boyunca sikkenin bağısızlık göstergesi olarak olarak kabul edildiğini görmekteyiz. Osmanlılar’da başa geçen padişahın ilk iş olarak adına hutbe okuttuğu ve sikke kestirdiği kaynaklardan bilinmektedir.

Kaynak:https://auzefalmsstorage.blob.core.windows.net

Tarih

Tem 12 2019
Expired!

Zaman

19:00 - 21:00