Ayvalık Küçükköy’de yeşil turizm modeli geliştirilecek

Ayvalık Küçükköy’de turizm işletmelerinin doğa dostu dönüşümlerine yardımcı olmak amacıyla Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP ortaklığında “yeşil destinasyon modeli” geliştirilecek.

Ayvalık Küçükköy’de turizm işletmelerinin doğa dostu dönüşümlerine yardımcı olmak amacıyla Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve UNDP ortaklığında “yeşil destinasyon modeli” geliştirilecek.

Enerjisa Enerji, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), yılda bir milyon turisti ağırlayan Ayvalık’ta gelecek vadeden bir turizm destinasyonu olan Küçükköy’de “yeşil destinasyon modeli” geliştirmek ve turizm işletmelerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları başlatacak. Girişim, turizm işletmelerinin doğa dostu dönüşümlerine yardımcı olmak amacıyla Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) kurdu. SENTRUM projesi ile bölge halkının ve bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de enerji verimliliği ve sürdürülebilir turizm konusunda farkındalığının artırılması hedefleniyor. 

İLK ADIM YÖNETİM STRATEJİSİ HAZIRLAMAK

Enerjisa’nın finanse ettiği girişimde, UNDP öncelikle Küçükköy için destinasyona özgü sosyo-ekonomik ve çevresel plan, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında yöredeki turizm işletmelerine yönelik durum analizi, sürdürülebilir üretim ve tüketim stratejisi ve yeşil satın alma ve tedarik zinciri yönetim stratejisi hazırlayacak. 

KADINLARA TURİZM SEKTÖRÜNDE FIRSATLAR YARATILACAK

Yeşil enerjinin desteklenmesi, sürdürülebilirlik denkleminin yalnız bir parçasını oluşturuyor. Girişim, UNDP’nin entegre yaklaşımından yararlanarak, yerel toplumların turizmden fayda görmesini de hedefleyecek. Bu noktada kadınlar için fırsatlar yaratılması, tüm çabaların merkezinde yer alacak. Örneğin, UNDP, enerji sektöründe yaygın olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak amacıyla, turizm işletmelerinde enerji etüdü ve enerji danışmanlığı alanlarında, yörede bulunan kadınlara eğitim sağlayacak. 

Yerelde sahiplenme ve kapsayıcılığı sağlamak üzere, proje faaliyetleri aynı zamanda belediyeler, merkezi yönetimin taşra örgütü, STK’lar, üniversiteler ve yerel toplumların katılımını da sağlayacak. Bu amaca yönelik olarak, UNDP, Küçükköy’de bulunan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde SENTRUM Koordinasyon Ofisi kuracak. Ofis, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında bilgi birikimini yaygınlaştıracak. Enerjisa Enerji ayrıca, çevresel, sosyal ve ekonomik potansiyeliyle büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak bu sürece, sürdürülebilirlik odağındaki, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi konuları bir arada değerlendirdiği “İşimin Enerjisi” markası altındaki ürünlerinin entegrasyonu ile destek verecek.