Ayvalık’ta kentin doğal mirası konuşuldu…

doğal sit alanları

Ayvalık’ta düzenlenen ‘Kıyı Bölgelerinde Mimarlık’ başlıklı panelde, zeytin yasasındaki değişiklikler ile doğal sit alanlarındaki yeni düzenlemeler ele alındı.

Ayvalık ve çevresinin geleceğinin değerlendirilmesi ve sorunlara karşı ortak çözümler üretilmesi amacıyla düzenlenen  panel, İsmet İnönü Kültür Merkezi‘nde gerçekleştirildi.

Panele, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı , Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı , Ayvalık Mimarlar Odası Başkanı , CHP’li Ayvalık Belediye Başkanı ve Ayvalık Tabiat Platformu temsilcileri katıldı.

Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Mehmet Ali Özerk, doğası henüz bozulmamış kıyıların belli çevrelere peşkeş çekildiğini öne sürdü. Zeytinlik alanların ve endemik bitki örtüsünün yok olma sürecinin başladığını savundu.

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ise, kentlere yönelik ‘rant ve yıkım’ operasyonlarının kentsel dönüşüm adı altında yoğunlaştığını iddia etti.

Muhcu,

“İnsanlığın ortak değerlerinin tarihsel süreç içerisinde üretildiği, uygarlığın merkezi olan kentlerde, bu rant operasyonları ile kimliksizlik, toplumsal ayrışma ve otoriter süreçler inşa edilmektedir.

Çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan kentleşme politikaları ve yatırım kararları ile sistemli ve ısrarlı bir şekilde ideolojik ve rant amacıyla doğal ve kültürel varlıklar yok ediliyor.

2011 yılında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler yoluyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kuruluşu ve ardından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun değiştirilmesi ile koruma politikalarında yeni bir süreç başlamıştır.

Kuzunun kurda teslim edildiği yeni bir düzen kurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı içinde oluşturulan Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tabiat varlıkları hakkında bütün kararları verme yetkisine sahip olmuştur.

2011 yılından bu yana geçen 6 yıl içerisinde bu genel müdürlük hiçbir doğal sit alanı ilan etmemiştir. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumak yerine bazılarını ortadan kaldırmıştır” dedi.

Kaynak:www.hurriyet.com.tr

                                  

Leave a Comment