Ayvalık Kent İnisiyatifi kuruldu

Ayvalık Kent İnisiyatifi

Demokrasi güçlerinden örgütlenme çağrısı

Ayvalık Demokrasi Güçleri, 5 Ocak’ta düzenlenen “Nasıl bir yerel yönetim istiyoruz” başlıklı forumun sonuç bildirgesini yayınladı. Toplantıda Ayvalık Kent İnisiyatifi oluşturuldu.Bu grupta,kentte bulunan emek ve meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, STK’lar, siyasi kurumlar ve mahalle meclislerinden oluşacak.

Forumun sonuç bildirgesinde, yerel yönetimden beklentiler şöyle sıralandı:

“İlçemizin çok dilli, çok kimlikli, çok kültürlü ve çok inançlı bir yapısına uygun, yurttaşların eşitliği esas alınan bir anlayış hayata geçirilmeli. Yerel, kültürel zenginlikler desteklenmeli.İnanç ve ibadet özgürlüğüne saygı duyulmalı ve ibadet yerlerine eşit hizmet verilmeli. Ekolojik temelli bir belediyecilik anlayışı benimsenmeli.

Belediye hizmetlerinde bölgecilik veya siyasi aidiyetler nedeniyle ayrımcılık yapılmamalıdır. Tüm hizmetler belediye olanakları ile yapılmalı. Dışarıdan mal ya da hizmet alımlarında; hukuk ve kamu yararını temel alan şeffaf, denetime açık, eşitlikçi bir ihale sisteminin kurulmasını sağlanmalı.

Ayvalık halkı büyükşehir ve ilçe belediyelerinin sorumluluk ve yetkileri hakkında bilgilendirilmeli.Belediye’nin yaptığı hizmetlerin kontrol ve denetimi yapılmalı. Ovacık örneğinde olduğu gibi kooperatif kurularak kentin ortak üretimlerine sahip çıkılmalı.

Belediye başkanı adayları veya aday adaylarının nasıl bir Ayvalık görmek istediklerini halka açıkça anlatması sağlanmalı.Yerel belediyenin görev alanı dışında da olsa halkın sorunlarının çözümü için inisiyatif almalı.

Yerel yönetimler, muhtarlar, dernek başkanları gibi kentin önde gelenleri ile birlikte çalışılmalı, Belediyede komisyonlar alanına hâkim, eğitimli ve deneyimli insanlardan oluşturulmalı, Belediye halka açık ve denetlenebilir olmalı.”

Kaynak: http://www.ayvalikhurses.com/

Leave a Comment